Leskoo Oudenaarde

Leskoo Oudenaarde

Leskoo in Oudenaarde werd gebouwd volgens de principes van levenslang wonen, in de prachtige omgeving van de Schelde. Er wordt een duurzame kwaliteit gegarandeerd door rekening te houden met principes en afmetingen die nodig zijn om mensen in hun appartement te laten blijven, ook als ze zorgbehoevend zijn. Het binnengebied krijgt een overwegend groene inrichting, waarin enkele toegangen, private groenzones en een gemeenschappelijke tuin zijn voorzien.