Gemeenschapsinstelling 'De Zande' - Leefgroepen Beernem

Projectbeschrijving

Het terrein maakt deel uit van een groter geheel waar momenteel ‘Gemeenschapsinstelling Bijzondere Jeugdzorg De Zande’ is gevestigd. ‘GBJ De Zande’ voorziet in de huisvesting van door het gerecht geplaatste minderjarige meisjes. Deze voorziening maakt gebruik van meerdere losstaande gebouwen verspreid op het terrein van divers uitzicht en bouwperiode. De hoofdinkom met onthaal, administratie en dienstfuncties bevindt zich langs de St-Andreaslaan.
De oprichting van de twee leefgroepen is de realisatie van de vierde fase van een masterplan dat voorziet in een volledige vernieuwing van het gebouwenbestand. Dit zal ondermeer voorzien in een administratief gebouw, afzonderlijke leefgroepen en een multifunctionele sportzaal. De nieuwe gebouwen worden gegroepeerd langsheen een centrale as, nl. ‘Het rechte pad’. Het totale masterplan is aangegeven op het inplantingsplan.

Het leefgroepengebouw zal 2 leefgroepen huisvesten. Een leefgroep wordt gevormd door 10 minderjarigen en hun begeleiding. Voor elke leefgroep worden de volgende functies voorzien : 10 persoonlijke kamers, 1 reserve kamer, sanitairen en douches, een kleine bibliotheek, een wasplaats, de leefruimtes, een bureau voor de begeleiding, de keuken met bijhorende bergingen en koelcel. Op elke verdieping wordt een leefgroep gehuisvest.
Het totale programma wordt ondergebracht in een langwerpig gebouw op 2 bouwlagen. Dit maakt het mogelijk om het woonprogramma functioneel in te delen conform het dagprogramma van de bewoners. Het laat bovendien toe om het gebouw maximaal te oriënteren op de binnentuin.

De technische functies worden voorzien aan de kant van de Stationsstraat. De ‘open’ functies en onthaalfuncties worden voorzien aan de zijde van de tuin en van ‘het rechte pad’. De leefgroep op de tweede verdieping wordt bereikt via een buitentrap, zodat elke leefgroep een vorm van autonomie kan behouden. In het volume worden enkele patio’s voorzien om op een gecontroleerde manier te kunnen genieten van het buitenklimaat. 

Het op te trekken gebouw sluit qua vormgeving, materiaal- en kleurkeuze aan bij globale aanpak van het masterplan en de omliggende bebouwing. Het gebouw wordt afgewerkt met een eenvoudige roodbruine baksteen, aangevuld met witte gevelbekleding aan de zijde tussen de leefgroepen en de sporthal. Gezien het gebouw een verderzetting is van de bebouwing aan de Sint-Andreaslaan, wordt gewerkt met een identieke baksteen. Het geheel van pleisterwerk en baksteen wordt aangevuld met een gevelbekleding in vertikale houten latten.

De werking van het volume, de weloverdachte patio’s en de soberheid van de gevelopeningen zorgen voor een sobere kwaliteitsvolle uitstraling.

Opdrachtgever

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling ondersteuning en werking

Locatie

Beernem

Regio

Vlaanderen, België

Status

Opgeleverd in 2015

Vloeroppervlakte

1.430 m² + 2.709 m² omgevingsaanleg

Team

B2Ai i.s.m. Cenergie en landschapsarchitect Denis Dujardin

Type

Zorg

EPB

E70 - K21

Fotograaf

Danica Kus