Ontwerp Casino Middelkerke

Projectbeschrijving

Het bestaande casino van Middelkerke werd in 1954 gebouwd, volgens de toenmalige kustarchitectuurtypologie. Vandaag is het gebouw in Normandische fermettestijl een anachronisme, dat niet meer voldoet aan de huidige bouwtechnische normen. Het versnippert de hele zone Epernayplein, kustdijk, kustlijn en belemmert het zicht op zee voor de omliggende gebouwen. Het huidige casino heeft een gesloten architectuur en benut niet de volledige potentie van de site.
De omgeving van het casino is een strategische plaats in de beleving van Middelkerke. Ze houdt meer mogelijkheden in dan wat ze vandaag biedt. Het huidige casinogebouw maken de band met de natuur en de authentieke kustervaring deels onmogelijk. Daar wordt aan tegemoet gekomen met een transparanter en breder project.
De gemeente Middelkerke vroeg een land- en seamark te ontwerpen. De rechte en massieve lijn van de zogenaamde ‘Atlantikwall’ vraagt een anderssoortige en meer organische, architecturale geste.

Voor zijn ontwerp vertrok B2Ai vanuit wat de eigentijdse toerist en de Middelkerkenaar nodig hebben. Het wordt een landmark die aandacht heeft voor het zicht op de zee, het strand en de horizon, evenzeer als voor het evenementiële karakter van de kust. Biedt het nieuwe project ruimte aan een zeer veelzijdig programma, de impact van het volume werd bewust beperkt tot dat van het huidige casino.
De landmark wordt een schakel tussen het Epernayplein en de kuststrook, een gebouw dat als het ware over het plein gedrapeerd wordt. De organische constructie creeëert een overdekte ruimte van 1300 m² en voorziet vanaf het centrum een omlijsting voor het zicht op de kustlijn.
Tijdens het hoogseizoen biedt de overdekte markthal schaduw en bescherming tegen de regen. In koudere periodes kan de ruimte worden afgesloten. Ten opzichte van het huidige gebouw wordt een aanzienlijke oppervlakte teruggegeven aan de publieke ruimte. Doorheen alle seizoenen kunnen Middelkerkenaars en toeristen de open ruimte beleven als een recreatieve zone voor skateboarding, wandeling, go-carting. Het wordt de gedroomde plaats voor kerstmarkten, ijspistes, zomershows en andere toeristische en culturele activiteiten. Langs de zeezijde loopt de semi-buitenruimte via een organische trappartij over in de branding van de zee.

De beschutte buitenruimte wordt omlijst door een divers programma. De afgesloten, kleinere, polyvalente zaal van 400 m² (800 man staand) aan de oostzijde sluit aan op de overdekte markt en op het bestaande plein. Ze kunnen autonoom of in combinatie gebruikt worden, wat een zeer brede schaal van evenementen mogelijk zal maken.
Aan de westzijde komen op het gelijkvloers commerciële ruimtes, die in sterke interactie staan met de overdekte buitenruimte. In Niveau 1 tot 3 zal een hotel zijn intrek nemen. Hotelgasten komen aan in een hotellobby met topzicht. Het summum van beleving wordt echter het traject naar de publieke skybar bovenaan, via de diagonale roltrappen met zeezicht. Op datzelfde niveau vinden restaurant- en casinobezoekers hun gading.

Het nieuwe 'casino' is een inclusief project dat een brede betekenis kan krijgen voor Middelkerke en de kust. Het is geen Guggenheim aan de Noordzee maar een som van functies die aansluiten bij het publieke en ontspannende leven aan de kust, waar cultuur, natuur en amusement centraal staan. De combinatie van het doordachte programma en de bijzondere vorm kan Middelkerke opnieuw op de kaart zetten, zowel architecturaal, sociaal als economisch.

Opdrachtgever

Gemeentebestuur Middelkerke

Locatie

Middelkerke, Epernayplein

Status

Voorontwerp klaar

Team

B2Ai