Triamant Geluwe

Projectbeschrijving

Er werd gestreefd om een project te maken dat zich - ondanks het vrij uitgebreide programma - zo goed als mogelijk integreert in het dorpsbeeld, zowel qua schaal, volume als architectuur.  Het gaat om een groepswoningbouwproject met als programma 100 flats, 20 studio’s, gemeenschappelijke ruimtes en 2 conciërgeverblijven rond een binnenhof en aanleg buitenruimtes. Bovendien gaat het woonproject deel uitmaken van een levendige site met een maatschappelijk belang voor het dorp.  De plannen van de stad om het bestaande voetbalveld met bijhorend oefenveld uit te breiden en eventueel aan te vullen met een gemeenschapscentrum en andere recreatieve functies biedt heel wat kansen.

Er werd gekozen voor de constellatie van een aantal gebouwen rond één centraal binnenerf / hof die verwijst naar de vierkantshoeve.  Deze configuratietypologie is in de directe omgeving nog veelvuldig terug te vinden.  Het vierde bouwvolume staat iets verder van het centrale erf en bestaat uit een rij sociale woningen.   Ruimtelijk sluit het bij het geheel aan, maar functioneel vormt het toch een apart onderdeel.
Voor de architecturale verschijningsvorm wordt bewust gekozen voor een bouwvolume van 2 bouwlagen en een bouwlaag onder een pannendak.  Zo sluit de hedendaagse architectuur maximaal aan bij het dakenlandschap het dorp. 

Het binnenhof wordt als een tuin aangelegd, die met doorkruisende paden de gebouwen vlot toegankelijk maakt.  De clustering van de gebouwen rond een tuin,  benadrukt de samenhorigheid van het groepswonen binnen een zekere intimiteit. De kenmerkende aaneengesloten bomenrij (platanen) langs de Wervikstraat blijft onaangetast.  De toegangen tot de parkeervoorzieningen werden aangepast in functie van de bestaande inplanting van deze waardevolle bomen.

Opdrachtgever

Care for Life cvba

Locatie

Geluwe

Regio

Vlaanderen, België

Status

Opgeleverd in 2016

Vloeroppervlakte

9.371 m²

Team

Architect: B2Ai
Aannemer: Atro, CFE Bouw Vlaanderen nv

EPB

E level: E60-E70 - K level: K26

Fotograaf

Bart Heijnens en Philippe van Gelooven

Awards en nominaties

Schrijnwerk Awards 2015 - Laureaat categorie schrijn- en timmerwerk